Historie

Van de start in 1906 tot een Koninklijke status

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong is in 1906 in Baarle-Nassau opgericht door Tjeerd de Jong. Samen met zijn vrouw Godelieve verzorgde hij handels- en familiedrukwerk in de regio en waren zij uitgever van de plaatselijke krant ‘Baarle’s Nieuws en Advertentieblad’.

Financieel solide

In de loop van de vorige en deze eeuw komen en gaan er vele drukkerijen. Slechts weinigen zijn stabiel genoeg om in de storm van nieuwe ontwikkelingen overeind te blijven. Koninklijke Drukkerij Em. de Jong is vanaf de start een in alle opzichten stabiele, solide onderneming, met een financieel gezonde bedrijfsvoering als basis. Hierdoor heeft de drukkerij altijd op de juiste momenten nieuwe investeringen kunnen doen waardoor het familiebedrijf op strategisch en technologisch gebied internationaal koploper is geworden.

Koninklijk

Op basis van haar geschiedenis en prestaties heeft Drukkerij Em. de Jong in 2006 – bij het honderdjarig bestaan – het predicaat ‘Koninklijk’ ontvangen. Een bijzondere onderscheiding die wij sindsdien met trots dragen.

Internationale expansie

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong heeft haar hoofdkantoor en productielocatie in Baarle-Nassau, op de grens tussen Nederland en België. Om met name krantenuitgevers en retailketens internationaal van dienst te kunnen zijn, zijn in de loop der decennia diverse overnames gedaan. De drukkerijgroep bestaat momenteel uit de volgende drukkerijen en serviceorganisaties:

  • Koninklijke Drukkerij Em. de Jong
  • Kampert-Nauta
  • Janssen/Pers Rotatiedruk
  • Mercator Press
  • Dessain Printing
  • Jungfer Druckerei und Verlag
  • Sylverlynx Media