Privacyverklaring

Met dit privacy statement willen wij u laten weten welke gegevens wij van u verzamelen en met welk doel dit wordt gedaan. Gegevens die u aan ons bedrijf verstrekt zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) worden behandeld.

1. Voor welke doelen verzamelt Koninklijke Drukkerij Em. de Jong gegevens?

a. Loyaliteitsprogramma’s

Wanneer u uw gegevens achterlaat om op te hoogte te blijven van nieuws, houden we u hierover via diverse kanalen op de hoogte. Wanneer u geen informatie meer wilt ontvangen dan kunt u zich eenvoudig uitschrijven via de website of via een link in de e-mail. Wij streven ernaar de communicatie zo interessant mogelijk voor u te maken. Daarom is deze zoveel mogelijk gepersonaliseerd en is de inhoud afhankelijk van uw voorkeuren. Tevens gebruiken wij uw gegevens om bijvoorbeeld onze websites en e-mails zo goed mogelijk af te stemmen op uw voorkeuren.

b. Bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst, dan verwerken wij uw gegevens om de bestelling goed te kunnen afhandelen. Denk hierbij aan communicatie rondom de verwerking en aflevering van de bestelling. Hierbij gebruiken we de persoonsgegevens die zijn opgegeven bij de reservering/bestelling. Deze persoonsgegevens worden in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die zich bezig houden met de bestelde diensten.

c. Vragen en klachten

Wanneer u een vraag stelt of een klacht indient of wanneer u telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt, dan wordt er gevraagd om contactgegevens voor het afhandelen van de vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die zich bezig houden met de afhandeling van een vraag of klacht.

d. Het bezoek aan de website

Om uw bezoek aan onze websites te vergemakkelijken maken wij gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het is in ons en uw belang dat de website goed functioneert, omdat onze dienstverlening aan u dan goed verloopt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website bij te houden en om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Daarnaast kunnen sommige van onze social media functionaliteiten (zoals Facebook en Twitter) gebruik maken van cookies. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

e. Sollicitatiedoeleinden

Wanneer u solliciteert voor een functie binnen het bedrijf gebruiken wij uw gegevens uitsluitend voor een correcte sollicitatieprocedure.

2. Hoe lang worden gegevens bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens tenminste zo lang de wettelijk verplichting geldt. In veel gevallen betekent dit dat wij gegevens tenminste 7 jaar vasthouden, om aan eisen van de belastingdienst te voldoen. Daarna bewaren wij de gegevens zolang ze nuttig zijn voor de doeleinden waarvoor u persoonsgegevens hebt verstrekt. Uit contact met onze relaties blijkt dat het merendeel het wenselijk vindt als wij hun gegevens vasthouden totdat er een verwijderverzoek komt, omdat wij vervolgvragen en –opdrachten dan sneller kunnen afhandelen. U kunt ons te allen tijde verzoeken uw gegevens te verwijderen, mits dit niet in strijd is met de wettelijke verplichting. Jaarlijks evalueren wij aanvullend welke persoonsgegevens wij intern verwijderen.

3. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong kan uw persoonsgegevens delen met partijen die nauwkeurig door ons geselecteerd zijn ter uitvoering van haar diensten waarvoor u toestemming hebt gegeven. Deze partijen worden bijvoorbeeld ingeschakeld om namens het bedrijf diensten te verlenen (zoals fulfilment of logistieke dienstverlening) of algemene data-analyse uit te voeren. Denk hierbij aan een partij die ons ondersteunt bij marketingdoeleinden. Koninklijke Drukkerij Em. de Jong zal persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren. Koninklijke Drukkerij Em. de Jong deelt gegevens, behalve voor het bezorgen van een pakket, niet buiten de Europese Economische Ruimte of met landen of partijen waar een voldoende hoog beveiligingsniveau aanwezig is (het adequaatheidsbesluit), tenzij u ons hier expliciet om vraagt.

4. Gegevens inzien, aanvullen, verbeteren, afschermen of verwijderen en uw verdere rechten

Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u diverse rechten, waarover de Autoriteit Persoonsgegevens u in detail van informatie voorziet. U heeft o.a. het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren of te verwijderen, of uw akkoord voor gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij bewaren dan wél die informatie waartoe wij wettelijk verplicht zijn. Ook mag u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u wilt weten welke gegevens Koninklijke Drukkerij Em. de Jong over u heeft vastgelegd en waarvoor deze worden gebruikt, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen het bedrijf of via het algemene telefoonnummer. Hier kunt u ook een verzoek om verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen.

5. Wijzigingen Dit privacy statement kan worden gewijzigd.

Wij raden u aan dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u te allen tijde van de inhoud van het geldende Privacy statement op de hoogte bent.