Kleurproeven

Kleurproeven

Bij het maken van kleurproeven hanteren we de ISO 12647-2 norm met de bijhorende ICC kleurprofielen. Met behulp van een juiste profilering kan er een reële indicatie van het eindresultaat worden voorgelegd. In de profielen wordt rekening gehouden met de papiersoort en het gebruikte drukprocedé.

Een kleurproef blijft echter steeds een simulatie van een papierkwaliteit met een witheid volgens de ISO-norm. Niet elk papier volgt een ISO-norm. We moeten daarom rekening houden met de vele nuanceverschillen in witheid en uitdrukbaarheid tussen de verschillende papierleveranciers. Dit kan als gevolg hebben dat het drukwerk afwijkt van de genormeerde kleurproef. Om dit enigszins op te vangen, hebben wij als bedrijf een aantal custom profielen ontwikkeld waarbij de papiersimulatie een andere witheid hanteert dan de norm. Zo kan de kleurproef ook in deze gevallen als een indicatie/referentie dienen. Koninklijke Drukkerij Em. de Jong geeft daarom ook de voorkeur om zelf kleurproeven te maken.

Indien er toch gewenst wordt om eigen kleurproeven aan te leveren, verzoeken wij om de   Fogra Media Wedge v3 mee te printen. Deze kleurstrip stelt u en ons in staat om een controle uit te voeren of deze proef als kleurreferentie aan de pers kan dienen. Indien uw kleurproeven niet voorzien zijn van deze referentiestrip of als ze gemaakt zijn met een profiel dat niet overeenstemt met het papier, dan zijn wij genoodzaakt om zelf kleurproeven te maken ten behoeve van productie.