Milieu

Van boom tot brievenbus, tot gerecycled papier: een circulaire grondstoffenstroom

Bomen en planten
Verantwoord bosbeheer
Oud papier in de pulper
Nieuw papier in de papierfabriek
Papierrollen in het magazijn
Een papierrol op de drukpers
Het drukken van folders
Bezorging in een groot deel van Europa
Op zoek naar acties en aanbiedingen
Samen de nieuwe folder lezen
Papier inzamelen thuis
Oud papier als nieuwe grondstof
Gesorteerd en op weg naar de pulper
Gerecycled papier

Het papier dat wij voor drukwerk gebruiken bestaat voor bijna 90% uit gerecycled papier. Het overige deel wordt gemaakt van hout uit duurzaam beheerde bossen. Hier worden meer bomen aangeplant dan er worden gekapt. Daardoor is sinds 1950 het Europese bosoppervlak toegenomen met 30%.

Het milieu staat vanzelfsprekend centraal

De zorg voor het milieu is als vanzelfsprekend aanwezig bij al onze drukkerijen. En dat beperkt zich niet tot het gebruik van gecertificeerd papier, maar strekt zich uit tot alle bedrijfsprocessen. Belangrijk is het te weten dat onze drukkerijen beschikken over de modernste apparatuur in de markt, wat een gunstig effect heeft op energieverbruik, uitstoot en restafval.

FSC®

Sinds 12 mei 2008 is Koninklijke Drukkerij Em. De Jong in het bezit van het FSC® certificaat. (FSC® Logo licentienummer FSC® C129563).

Dit betekent dat we bijdragen aan het verantwoorde beheer van de bossen waaruit het hout voor productie van FSC® gecertificeerd papier wordt gekapt – het FSC® keurmerk is namelijk het keurmerk voor verantwoord bosbeheer.

Om in aanmerking te komen voor het FSC® certificaat hebben we procedures opgesteld waarin duidelijk staat beschreven waarop alle afdelingen moeten letten als we gecertificeerd drukken.

Bekijk het FSC® Certificaat (pdf)

PEFC

PEFC staat voor ‘Programme for Endorsement of Forest Certification’ en is een wereldwijd onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer.

Onder duurzaam bosbeheer wordt verstaan het bos zo te gebruiken dat biodiversiteit, productiviteit, regeneratiecapaciteit, vitaliteit en het potentieel van bossen nu en in de toekomst behouden blijft zodat de bossen ecologische, economische en sociale functies kunnen blijven vervullen en er geen schade veroorzaakt wordt aan het ecosysteem.

Boscertificering is hét instrument om dit te bewerkstelligen en vanwege deze opvatting is Koninklijke Drukkerij Em. de Jong sinds 01 februari 2013 in het bezit van het PEFC-certificaat (PEFC logo licentienummer PEFC/30-31-264).

Bekijk het PEFC-certificaat (pdf)